Audyty oświetleniowe

W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klientów i proponujemy przeprowadzenie usługi audytu oświetleniowego. Przedstawimy koncepcje najefektywniejszych zmian, jak również wdrożymy dla Państwa najlepsze rozwiązania.

Audyt oświetlenia jest opracowaniem określającym zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia poprawiającego efektywność oświetlenia Zawiera ocenę obecnego stanu oświetlenia oraz możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z ekonomicznego punktu widzenia jak i efektywności oświetlenia.

Pokażemy Państwu potencjalne oszczędności przez zastąpienie starych nieefektywnych oraz energochłonnych źródeł światła jak i opraw oświetleniowych nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi zamiennikami.

Etapy Audytu:

Audyt oświetleniowy przeprowadza się głownie w obiektach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach przemysłowych w celu efektywnego oświetlenia linii i ciągów technologicznych, ale może też dotyczyć analizy oświetlenia zewnętrznego np. ulicznego.

Wykonanie kompleksowego audytu oświetleniowego, a następnie wdrożenie zalecanych modernizacji systemu oświetlenia może przynieść oszczędności sięgające nawet 40% kosztów energii elektrycznej.