Exta Life cz.2 – Aplikacja na smartfony – Konfiguracja i sterowanie